Lyssna Insia

När vardagen vänds upp och ner

Någon gång händer det, frågan är bara när?

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

Värmen försvinner det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.

Det oväntade  kan komma att drabba oss alla eller någon av våra nära. Vi vet inte när, men någon gång drar den värsta stormen på 100 eller 500 år in. Eller drabbas vi av ett sabotage som slår ut stora delar av elnätet under lång tid på ett sätt som aldrig hänt tidigare. Eller något annat.

En viktig poäng med krisberedskap är att vi inte kan veta exakt vad som kommer att hända. Det är just därför vi behöver vara ordentligt förberedda – både som samhälle och i så många enskilda hushåll som möjligt.

Det personliga ansvaret är enormt viktigt – de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid vid en händelse som slår ut stora delar av samhället.

Under krisberedskapsveckan vill vi sända ut tydliga budskap om vad man ska göra. Vi fokuserar på de fyra viktigaste områdena: vatten, mat, värme och kommunikation.

Läs mer

Vatten

Mat

Värme

Kommunikation

Uppdaterad den 7 februari 2019

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se