Lyssna Insia

Krishjälp från POSOM

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser.

POSOM är en kommunbaserad organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid extraordinära händelser. POSOM är en stödresurs som kan dra i gång med kort varsel och träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga. 

Dorotea kommun och Åsele kommun håller just nu på att bygga upp en gemensam och stark POSOM-organisation.

Vad kan POSOM-gruppen göra?

De kan vara stödpersoner till enskilt drabbade personer eller till hela familjer. Gruppen kan även upprätta stödcentrum samt hjälpa drabbade människor vidare till andra resurser i samhället för att få hjälp på lång sikt. Personerna i POSOM-gruppen ska, i den aktuella situationen, främst vara medmänniskor — inte experter. Samtliga i POSOM-gruppen har tystnadsplikt.

Varför en POSOM-grupp?

Snabb hjälp till indirekt eller direkt drabbade vid olyckor eller kriser. Syftet är att ge praktisk hjälp och om möjligt lindra de psykiska påfrestningarna. 

Vem larmar POSOM-gruppen?

Kommunens krisledningsgrupp, räddningsledaren eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.

Uppdaterad den 18 februari 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se