Lyssna Insia

Samlad information: Coronavirus covid-19

Här kan du läsa om de åtgärder som Dorotea kommun har vidtagit för att förhindra smittspridning, se till att vår organisation ska fungera och hjälpa dem som behöver extra stöd. Längst ned på sidan hittar du länkar till pålitliga informationskällor, som krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Dorotea kommuns verksamheter är öppna så länge vi inte meddelar något annat.

Är du sjuk och misstänker att du har smittats av det nya coronaviruset? Gör självskattningstestet på Region Västerbottens webbplats för att ta reda på om du behöver vård eller inte. Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd. 

Alla publicerade nyheter om coronaviruset på vår webbplats


Så här arbetar kommunen med coronasituationen

Dorotea kommun följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar tillsammans med länets övriga aktörer och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktigaste funktioner. Vi har organiserat oss både internt och externt för att hela tiden ha läget klart för oss. På så sätt kan vi snabbt besluta om nödvändiga åtgärder.

För ett par veckor sedan bildades en beredningsgrupp för coronafrågan i Dorotea kommun. I den sitter kommunchef, socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Hr-chef, skolchef, räddningschef, VD Doroteahus, kultur- och fritidschef, miljö- och byggchef och ett par till. Gruppen träffas måndag och torsdag, oftare vid behov, för att dela lägesbild och fatta beslut om åtgärder. Från och med 26 mars är vartannat möte digitalt för att vi ska kunna ha ledning även om någon till exempel är i karantän eller på annat sätt inte är på jobbet. Kommunen deltar också i länsstyrelsens samverkansmöten som hålls klockan 13.00 tisdag, onsdag och torsdag. Där deltar också region, alla kommuner och flera viktiga myndigheter. I mötena delar vi med oss av våra lägesbilder och samordnar åtgärder.
Två gånger i veckan lämnar kommunen rapport om läget till länsstyrelsen, oftare om det händer något kritiskt. Länsstyrelsen leder arbetet bra.

Nedan följer de åtgärder beredningsgruppen hittills har beslutat om.

Vi ser till att vår verksamhet ska fungera
• Alla chefer ansvarar för att säkerställa långsiktig bemanning i sin verksamhet.
• Alla chefer planerar för och informerar om att vi, i händelse av smittspridning i Dorotea kommun, kan komma att behöva sänka ambitionsnivån så att enbart de allra viktigaste arbetsuppgifterna genomförs.
• Vi som arbetsgivare kan omfördela arbetsuppgifter inom arbetstagarnas avtalsområden, om personalbrist uppstår i någon samhällsviktig verksamhet eller om verksamheter måste stänga. Frivilliga överenskommelser utöver detta är möjliga.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa smittspridning
• Vi förtydligar att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.
• Alla chefer ansvarar för att kartlägga om de har personal, barn, elever eller närstående som varit i något av de områden som folkhälsomyndigheten har angett som riskområden.
• Utifrån den kartläggningen ansvarar alla chefer för att berörd personal stängs av från arbetet, även om de inte uppvisar symptom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.
• Ifall ett barn eller elev har varit i område med samhällsspridning ansvarar rektor för kontakt med dess vårdnadshavare.
• Samtliga medarbetare avbokar eller skjuter upp planerade tjänsteresor utanför kommunen som inte är kritiska för verksamheten. I undantagsfall kan tjänsteresor beviljas, men endast efter beslut av chef som ingår i kommunens ledningsgrupp.
• Anslag om handhygien har satts upp på alla toaletter.
• I simhall har andelen klor ökats i vattnet, dock inom socialstyrelsens rekommendationer.
• Frekvensen av städning har ökats på utsatta ytor.


Vård och omsorg

Besöksförbud på Bergvattengården
För att förhindra spridning av coronavirus covid-19 till våra boende på Bergvattengården, infördes besöksförbud från och med klockan 18:00 2020-03-20.
Vid frågor och funderingar, ta gärna kontakt med personalen på Bergvattengården.
Regeringen har beslutat att införa besöksförbud på alla landets äldreboenden från 2020-04-01.


Skola och utbildning

Besöksregler för grundskolor
Generellt inför vi strikta besöksregler vid Dorotea kommuns grundskolor för att minimera eventuell smittspridning av coronavirus covid-19. Efter en förfrågan från gymnasieskolan vill vi inte att hemmavarande gymnasieelever besöker Strandenskolan.
Möten som är bokade genomförs om inte annat meddelas. Känner du dig själv tveksam kontakta den du bokat mötet med och enas om hur ni ska göra.

Distansundervisning på gymnasium, vuxenutbildning, universitet och högskolor
Regeringen rekommenderar att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansutbildning från och med 2020-03-18.
Med anledning av detta bedrivs all vuxenundervisning i Dorotea inklusive SFI på distans från och med 2020-03-18.
Distansundervisning på Malgomajskolan påbörjas från och med måndag 2020-03-23. Mer information finns på Malgomajskolans webbplats
Grundskolor och förskolor är fortsatt öppna.

 

Näringsliv

Vi har givit direktiv till kommunens inköpsansvariga att handla lokalt
På grund av den rådande situationen med coronautbrottet COVID-19 vill kommunen göra så mycket som möjligt för att stötta de lokala företagen. För att hjälpa till har vi givit följande direktiv till våra inköpsansvariga:

 • Handla av lokala företag i den utsträckning som går. Vi ska fortfarande följa LOU och de avtal som vi redan har på plats, men på de områden vi saknar avtal kan vi handla lokalt.
 • Tidigarelägg inköp. Om det är några större inköp vi planerar inför hösten eller om det finns möjlighet att bygga upp ett lager av förbrukningsvaror kan vi göra de inköpen redan nu.

Vi erbjuder ett stödpaket till näringslivet
Till följd av spridningen av coronaviruset Covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver.
Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.
Därför presenteras följande insatser:
• Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor.
• Kommunens betaltider kortas.
• Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt.
• Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på.
• Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
• Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen.
Beslutet gäller till och med 30 juni och omfattar registrerad näringsverksamhet med en omsättning om minst 300 tkr. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.
Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund på 0942-14080.
Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Övrig verksamhet

Viss verksamhet på Medborgarhuset håller stängt
Medborgarhuset följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset och tar självklart smittspridningen på fullt allvar. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. Vi kommer löpande att informera här om förutsättningarna förändras.
Gruppträningar och biovisningar är tills vidare inställda.
Läs mer information om hur man arbetar på Medborgarhuset för att förhindra smittspridning.

Biblioteket förenklar för dig
Biblioteket i Dorotea erbjuder nu hemleverans av böcker och andra medier till dig som är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp. Ta kontakt med biblioteket på 0942-140 87 för att få mer information.
Biblioteket har även plockat bort förseningsavgiften på alla medier.

Behöver du hjälp i dessa coronatider?

Kontakta Dorotea-Risbäcks församling om du behöver någon att prata med eller har behov av praktisk hjälp, till exempel inköp av mat eller upphämtning av mediciner.

Telefonnummer: 0942-142 40.


Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter.
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Träna gärna men gör det säkert

  • Träna inte om du är sjuk
  • Undvik aktiviteter med närkontakt
  • Byt om hemma
  • Dela inte vattenflaskor
  • Torka av gymutrustning efter användning
  • Träna helst utomhus

Riktlinjer och rekommendationer inom Region Västerbotten

Region Västerbotten har beslutat att medarbetare och studenter ska avstängas från ordinarie arbete om de:

 • Under de senaste 14 dagarna varit i ett område med samhällsspridning av coronavirus (Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och österrikiska Tyrolen)
  OCH
 • Efter hemkomsten har direkt eller indirekt kontakt med patienter i sitt arbete.

Detta gäller även om medarbetaren eller studenten inte uppvisar symtom på sjukdom. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Regionen rekommenderar kommuner och privata vårdgivare att göra detsamma. Beslutet kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Dorotea kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas inom Region Västerbotten.

Bra källor för information och råd

Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om det Corona-viruset.

Varje person har ett ansvar och är skyldig att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.

Information till företag (verksamt.se)

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frequently asked questions about the coronavirus

Ansvariga myndigheternas information om covid-19 på krisinformation.se

Information om covid-19 på 1177 Vårdguiden

Reserekommendationer från UD

Aktuellt om coronavirus i Västerbotten

Uppdaterad den 2 april 2020

Bra telefonnummer

Hög belastning på 113 13 och 1177

Det är mycket hög belastning på både informationsnumret 113 13 och 1177 Vårdguiden vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser: Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.

113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring hit för allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symtom- eller vårdrelaterade.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit om du har vistats i något av de drabbade områdena eller träffat någon som du vet bär viruset och du själv känner symtom. Ring inte 1177 för allmänna frågor.

Information in other languages about covid-19

News in other languages

sverigesradio.se

Lättläst svenska

Information på lättläst svenska

Arli
Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe

Arabiska
اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

Dari
از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Farsi
از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Finska
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

Franska
Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus

Kinesiska
保护自己及他人不受病毒的侵害

Nordsamiska
Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis

Pashto
د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Polska
Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Romani Lovari
Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Somaliska
Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Spanska
Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección

Sydsamiska
Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh

Thai
ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Tigrinja
ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Tyska
Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion