Lyssna Insia

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för dig som är kommuninvånare och på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Att tänka på inför resan

Gör din beställning av färdtjänst i så god tid som möjligt. Du kan beställa resan tidigast 14 dagar i förväg och senast en timme innan du ska åka. Du som är rullstolsburen och har tillstånd att resa med specialfordon bör helst beställa resan dagen innan, då tillgången på specialfordon kan vara begränsad. Du får ta med dig en medresenär men i så fall måste detta uppges då resan bokas. Medresenären måste gå på och stiga av på samma adress som du och betala samma egenavgift som du.

Färdtjänsten fungerar dygnet runt. 

Beställ din resa

I Dorotea kommun är det Taxisamordning i Dorotea AB, Dorotea Taxi som efter upphandling sköter färdtjänsten. De svarar också för beställningar och samordning av resor.

Ring 0942-10200 om du vill beställa färdtjänst. 

Ansökan

Länk till e-tjänster och blanketter

Uppdaterad den 10 februari 2021

Länk till E-tjänster och blanketter

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare
Laila Söderberg
Telefon: 0942 - 141 42
laila.soderberg@dorotea.se