Lyssna Insia

Hemsjukvård

Hemsjukvården bedrivs i kommunal regi

Gemensam vision för hemsjukvården i Västerbotten

Ge patienterna/brukarna trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman. 

Vad tar kommunerna över?

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
  • Intyg om bostadsanpassning
  • rehabilitering och habilitering i hemmet

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

För hemsjukvård/hembesök gäller följande:

Tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Ombud för äldre

Personligt ombud Västerbotten
Telefon: 0940 - 552 59
Mobil: 070 526 48 14
personligtombud@vilhelmina.se

Adress:
Strandvägen 16 C
912 34 Vilhelmina

Hemsida: http://www.povasterbotten.se

Hemsjukvård

Kommunens distriktsköterskor
Telefon: 0942-140 54, 0942-140 03
Telefontid: 08:00-09:00
hemsjukvarden@dorotea.se

Arbetsterapeut
Telefon: 0942-141 84, 0942-140 04

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0942-141 24