Hemhjälp, hemtjänst

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka hos Dorotea kommun om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Alla har olika behov, och kommunens uppgift är att se till att du får det stöd just du behöver. Det kan handla om hemtjänst, trygghetslarm eller matleverans – eller en kombination av dessa. Omfattningen kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika insatserna som erbjuds dig som bor i eget hem.

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med exempelvis inköp, tvättning, städning och personlig omvårdnad. Du kan även få hjälp på kvällar och nätter. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms enskilt.

Länk till information om trygghetslarm

Hemmet - personalens arbetsmiljö

Hemtjänstens personal går in i ditt hem med respekt för att det är just ett hem. Det är också hemtjänstpersonalens arbetsplats, där hon eller han har rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö, exempelvis en fungerande städutrustning.

Det kan också bli aktuellt med olika arbetstekniska hjälpmedel i bostaden för att underlätta både för den enskilde och personalen.

Kontakt

Om du behöver hjälp i hemmet på grund av hög ålder, fysisk funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom ska du kontakta vår biståndshandläggare som utreder ditt behov och rätt till stöd. Se kontaktinformation i kontaktrutan till höger.

Uppdaterad den 10 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se