Mat

Mat är förutsättning för att du ska må bra och tillfälle till gemenskap. Alla ska ha möjlighet att äta god och näringsriktig mat i en lugn och trivsam miljö.

Matdistrubition

Om du inte själv kan laga din mat i ditt hem eller ta dig till en närliggande servering, finns möjlighet att få kyld mat levrerad hem till dig. Det kallas matdistribution och är en tjänst som kan beviljas av biståndshandläggaren.

Ansök om matdistribution

Kontakta biståndshandläggaren, se kontaktuppgifter till höger, om du vill ansöka om matdistribution. Eller ansök skriftligt genom att fylla i blanketten nedan och skicka in.

Länk till ansökan om insats enligt Socialtjänstlagen

Så här fungerar matdistribution

Du som fått matdistribution beviljad av biståndshandläggaren kan få maten levererad hem till dig av hemtjänsten, om behovet för det finns.

Maten som levereras hem till dig tillagas i köket på Bergvattengården här i Dorotea. Maten är kyld och förpackas på ett sätt som gör att livsmedlets/maträttens kvalitet och smak bevaras utan att konserveringsmedel måste tillsättas.

Maten finns även för dig som behöver specialkost och/ eller konsistensanpassad kost.

Uppdaterad den 10 februari 2021

Kostenheten

Kostchef
Marie Jansson Andersson
Telefon: 0942 - 141 45
marie.jansson-andersson@dorotea.se

Köken
Förskolan Smulan
Telefon: 0942 - 141 18

Förskolan Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 10

Strandenskolans kök
Telefon: 0942 - 140 97

Bergvattengårdens kök
Telefon: 0942 - 141 45

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se