Trygghetskamera

Är trygghetskamera något för dig?

Äldreomsorgen kan erbjuda trygghetskamera till dig som fått biståndsbeslut på insatsen tillsyn nattetid. Trygghetskamera är ett komplement till fysisk tillsyn. 

Trygghetskamera kan vara ett bra alternativ till dig som:

  • är lättväckt
  • inte vill ha personliga besök
  • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem.

Trygghetskameran kan bidra till ökad självständighet för dig och valfrihet för att kunna leva ditt liv så bra som möjligt. Om du väljer att prova nattillsyn med trygghetskamera och inte är nöjd med detta kan du vid behov få besök av äldreomsorgens personal om du så önskar. 

Såhär fungerar tillsynen

Tillsynen görs enbart av behörig personal på trygghetscentralen och bara vid de tillfällen vi kommit överens om med dig. Säkerhetsnivån är hög och kameran sparar inget bild, ljud- eller filmmaterial, utan det är endast en ögonblicksbild vid tillsynen. Kameran ”ser” även i mörker.

Om något ser onormalt ut vid tillsynen, exempelvis om du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal till dig, precis som vid ett trygghetslarm.
Om du inte syns via kameran vid tillsynstillfället görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du efter den andra tillsynen fortfarande inte syns kommer personal åka hem till dig, om vi inte har kommit överens med dig om något annat. Om det skulle uppstå problem med trygghetskameran gör personalen ett hembesök, förutsatt att detta är överenskommet med dig.

Placering av trygghetskameran

Dorotea kommun monterar upp en trygghetskamera hemma hos dig i ditt sovrum. För att trygghetskameran ska fungerar behöver den vara ansluten till ett eluttag.
Kameran placeras på en gardinstång eller annan hög fästpunkt. Detta är viktigt för att personalen som gör tillsynen ska få en så bra överblick som möjligt. När vi monterar kameran tar vi hänsyn till att ditt hem fortfarande ska vara fint.

Såhär gör du för att ansöka om trygghetskamera

För att ansöka om trygghetskamera tar du kontakt med biståndshandläggaren på telefon eller ansöker skriftligt genom att fylla i blanketten nedan och skicka in.

Länk till ansökan om insats enligt Socialtjänstlagen 

Uppdaterad den 11 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se