Lyssna Insia

Mat för äldre

Inom äldreomsorgen är maten en viktig del av både det förebyggande arbetet, omvårdnaden och rehabiliteringen av äldre personer.

Maten vi äter är en grundförutsättning för att vi ska må bra. Att äta är en viktig del av livet som de flesta förknippar med något trevligt i samvaro med andra. Det är viktigt att maten inte bara ger mättnad och energi, utan att den också stimulerar alla sinnen.

Du ska känna dig välkommen till bords

Oavsett du bor hemma eller på äldreboende vill vi att du ska få goda matupplevelser. För att göra måltidssituationen så bra som möjligt behöver vi se varje individ för sig. Alla har sina personliga vanor och önskemål som inte ändras bara för att vi blir äldre.

Äldreomsorgen och Kostenheten samarbetar för att skapa bästa möjliga måltidsupplevelse för varje enskild person, eftersom måltiden är en viktig del av en meningsfull dag.

Uppdaterad den 3 februari 2017

Kostenheten

Kostchef
Marie Jansson Andersson
Telefon: 0942 - 141 45
marie.jansson-andersson@dorotea.se

Köken
Förskolan Smulan
Telefon: 0942 - 141 18

Förskolan Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 10

Strandenskolans kök
Telefon: 0942 - 140 97

Bergvattengårdens kök
Telefon: 0942 - 141 45