Lyssna Insia

Akut hjälp

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm.

Dorotea kommun

Socialtjänsten

Om det är under kontorstid kan du kontakta Socialtjänsten för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd.

Dagtid

Socialtjänsten

0942-140 00 (kommunens växel)

0942-141 34 eller 0942-140 66 (socialas växel)

Ordinarie kontorstider

Måndag-torsdag 08.00-16.30. Växeln har öppet 08.00-12.00, 13.00-15.00

Fredag 08.00-16.00. Växeln har öppet 08.00-12.00, 13.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Kontorstider vecka 21 till 35

Måndag-torsdag 08.00-16.00. Växeln har öppet 08.00-12.00, 13.00-15.00

Fredag 08.00-15.00. Växeln har öppet 08.00-12.00, 13.00-14.30

Lunchstängt 12.00-13.00

Dag före röd dag stänger kontoret klockan 12.00

Efter kontorstid

Utanför kontorstid når du vår Beredskap via polisen. Beredskapen gäller ärenden som rör barn och ungdom, familjerelaterat våld och akut omhändertagande enligt lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM). 

Uppdaterad den 15 maj 2020

Akuta situationer

SOS Alarm - 112

SOS Alarm ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Respektera 112-numret - ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer!
Telefon 112

SOS Alarm

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
Telefon 1177

1177

Krisgrupp

POSOM (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande) är en del av kommunens krisplanering och utgör kommunens resurs avseende krisstöd till drabbade och anhöriga vid större olyckor och katastrofer. POSOM larmas enbart när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Endast räddningsledare eller kommunledning kan larma in POSOM.

POSOM

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.
Telefon 1177

1177

Barnens hjälptelefon BRIS

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon 116 111

BRIS

BRIS Vuxentelefon – om barn

Till BRIS vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.
Telefon 077- 150 50 50

BRIS

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.
Telefon 0200-21 20 19

Brottsofferjouren

Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.
Telefon 020-22 00 60

Nationella hjälplinjen

Röda Korsets jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.
Telefon 020-222 444

Röda Korsets jourhavande kompis

UMO

Ungdomsmottagning på nätet, UMO, är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

UMO

114 14

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.
Telefon 114 14

114 14