Lyssna Insia

Kristeam och krisberedskap

Dorotea kommun har som mål att skapa ett tryggt och robust samhälle. I satsningen ingår nyanskaffning av reservkraftsaggregat, och anslutningsåtgärder på viktiga kommunala anläggningar.

I det moderna samhället behöver den enskilda människan oftast inte bekymra sig om värme, vatten och belysning - allt finns. Ända tills en störning inträffar. Ett elavbrott på några timmar skapar problem. Hur håller man värmen i bostaden? Hur kokar man mat utan el? Hur sköter man sin hygien utan vatten?

Här finner du information som är av betydelse om du råkar ut för en situation då du behöver hjälp. Exempel på sådan händelse är olycka i hemmet eller i värsta fall en mer omfattande händelse som drabbar flera människor.

POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser.

POSOM

Risk- och krishantering

Varje mandatperiod analyserar Dorotea kommun vilka risker och sårbarheter som finns inom kommunens gränser

Risk- och krishantering

Handlingsplan

Plan för extraordinära händelser och handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Handlingsplan

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Varje mandatperiod analyserar Dorotea kommun vilka risker och sårbarheter som finns inom kommunens gränser

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Uppdaterad den 4 februari 2017