Krishjälp från POSOM

POSOM står för Psykisk och Social Omsorg och är kommunens stödgrupp vid stora olyckor och katastrofer.

Dorotea kommun och Åsele kommun har byggt upp en gemensam ledningsorganisation för POSOM och bland annat upprättat en handlingsplan. Uppstarten för stödpersoner har försenats på grund av pandemin och planeras återupptas när möjlighet ges.

Vad kan POSOM-gruppen göra?
POSOM-gruppen kallas ut om en större olycka eller någon annan form av kris inträffar. Gruppen ersätter inte andra räddningsinsatser men finns till hands när samhällets övriga resurser inte räcker till. Personerna i POSOM-gruppen ska i den aktuella situationen främst vara medmänniskor, inte experter.
Till exempel vid:

• Trafikolyckor och större bränder
• Större olyckor med flyg, färja, tåg och buss
• Andra olyckor med dödlig utgång där flera personer är inblandade och polisen begär hjälp
• Snabbt uppkommen kris som kräver psykiskt och socialt stöd

POSOM-gruppens medlemmar kan vara stödpersoner till enskilt drabbade eller till hela familjer/grupper. Uppdraget är att tillgodose drabbade individers grundläggande behov praktiskt och socialt, tex att komma i kontakt med anhöriga. Gruppen kan även upprätta ett stödcentrum där man inledningsvis kan samlas för att sedan hjälpa drabbade personer vidare, exempelvis till andra resurser i samhället. Syftet är att ge praktisk hjälp och om möjligt lindra påfrestningarna i den akuta situationen.

Samtliga i POSOM-gruppen har tystnadsplikt.

Vem larmar ut POSOM-gruppen?
Kommunens krisledningsgrupp, räddningsledaren eller polisen är de som larmar POSOM-gruppens ledning som i sin tur kallar ut stödpersonerna.

 

Uppdaterad den 11 november 2020

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se