Lyssna Insia

Orostelefonen

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

Länk till att lämna sidan snabbt

Länk till information om panikknappen

Orostelefonen

Orostelefonen mot radikalisering är en nationell stödtelefon. Den startades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tillsammans med Röda Korset i november 2015 och kallades då för Stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Den 1 februari 2017 tog Rädda Barnen över uppdraget att driva telefonen. I och med att Rädda Barnen tog över ansvaret för telefonen bytte den namn till Orostelefonen.

Orostelefonen syfte är att motverka att barn och unga far illa genom våldsbejakande extremism. Till exempel genom att en närstående radikaliseras, eller genom att unga själva rekryteras till och far illa i en våldsam, extrem rörelse.

Öppettider för Orostelefonen

Vardagar klockan 9:00-12:00

Telefon 020-100 200

Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym.

Länk till information om Orostelefonen

Uppdaterad den 9 februari 2021