Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Resor som inte innefattas i reglementet för färdtjänst och som ska göras från och till samt utanför färdtjänstområdet är att beakta som riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst regleras i lagen.

Länk till lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du som vill ansöka om riksfärdtjänst gör det skriftligen genom att fylla i blankett och skicka till biståndsenheten eller ta kontakt med kommunens färdtjänsthandläggare på telefon 0942-140 00 (växel).

För att kunna få besked om tillstånd att genomföra resan behöver färdtjänsthandläggaren din ansökan 3 veckor innan planerad resa.

Ansökan

Länk till e-tjänster och blanketter

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till E-tjänster och blanketter

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare
Laila Söderberg
Telefon: 0942 - 141 42
laila.soderberg@dorotea.se