Lyssna Insia

Anhöriga

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Här hittar du information om anhörigstöd för dig som stöttar eller vårdar en närstående.

Stöd finns att söka i kommunen för dig som i vardagen vårdar, hjälper eller stöttar någon närstående. I detta fall kan det röra sig om närstående som är äldre, långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsvarierad, eller som har missbruk eller beroende.

Din närstående kan till exempel ansöka om:

  • Hemtjänst
  • Avlösning i hemmet
  • Trygghetslarm

Att vara anhörig kan kännas meningsfullt, men också upplevas svårt på olika sätt. Därför kan det som anhörig vara bra att veta att det finns möjlighet att söka eget stöd för att orka med och bibehålla den egna hälsan. Ibland kan det exempelvis finnas behov av att samtala med någon utomstående.

Anhörigkonsulenten erbjuder förutom enskilda samtal för stöd, vägledning och råd även möjlighet för dig att träffa andra anhöriga på gruppträffar och utbildningar som några exempel.

Tag kontakt med kommunens anhörigkonsulent, biståndshandläggare, eller socialtjänsten för mer information.

Länk till Dorotea kommuns Facebooksida för anhörigstöd

 

Uppdaterad den 20 september 2021

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent
Mona Weidenbladh
Telefon: 0942 - 141 52
mona.weidenbladh@dorotea.se

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se