Lyssna Insia

Avgifter för äldreomsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd och insatser kostar i Dorotea kommun. Hur mycket du får betala beror på hur din inkomst ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

Kostnad för hemtjänst:

 • Nivå 1 (598 kronor per månad).
 • Nivå 2 (935 kronor per månad).
 • Nivå 3 (1454 kronor per månad).
 • Nivå 4 (2125 kronor per månad).

I Dorotea kommun är hemtjänstavgiften uppdelad i fyra olika nivåer baserat på hur stor insats du har.

Det finns en lagstadgad högsta avgift för vad kommunen får fakturera den enskilde, en så kallad maxtaxa. Maxtaxan är ett tak för högsta avgift och motsvarar för år 2020, 2125 kronor per månad.

Övriga avgifter inom hemtjänst:

 • Trygghetslarm kostar 250 kronor per månad.
 • Matleverans kostar 200 kronor per månad.
 • Matlådor kostar 52 kronor per låda.

Kostnad för hemsjukvård och hemrehabilitering:

 • För hemsjukvård betalar du en avgift på 200 kronor per månad.
 • För hemrehabilitering betalar du en avgift på 200 kronor per månad.
 • Hembesök för dig som inte är inskriven i hemsjukvården kostar 200 kronor per besök.
 • Utprovning av hjälpmedel kostar 200 kronor per tillfälle.

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Kostnad för nutritionsprodukter:

 • 250 kronor per beställningstillfälle, med en maxavgift på 400 kronor per månad.

Kostnad för fotvård:

 • Fotvård kostar 350 kronor per behandling.

Kostnad för särskilt boende:

För särskild boendeform tillämpas nivå 4 i hemtjänstnivån och du uppnår maxtaxa.

 • Vårdavgiften på särskilt boende kostar 2125 kronor per månad.
 • Fullkosten på särskilt boende kostar 3371 kronor per månad.
 • Förbrukningsartiklar på särskilt boende kostar 250 kronor per månad.

Kostnad för kommunal korttidsplats:

Vårdavgiften för en korttidsplats ingår i maxtaxan där taket ligger på 2125 kronor per månad.

 • Vårdavgiften på korttidsplats kostar 90 kronor per dag.
 • Fullkost på korttidsplats kostar 118 kronor per dag.

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för taxor och avgifter

 

 

Uppdaterad den 23 september 2020

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon reception: 0942-14128, 0942-140 66,0942-141 34

Telefontider
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 

_____________________________

Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-140 99

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00

_____________________________

Gemensam

Administration

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se