Avgifter för äldreomsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd och insatser kostar i Dorotea kommun. Hur mycket du får betala beror på hur din inkomst ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

Kostnad för hemtjänst:

 • Nivå 1 (612 kronor per månad).
 • Nivå 2 (949 kronor per månad).
 • Nivå 3 (1468 kronor per månad).
 • Nivå 4 (2139 kronor per månad).

I Dorotea kommun är hemtjänstavgiften uppdelad i fyra olika nivåer baserat på hur stor insats du har.

Det finns en lagstadgad högsta avgift för vad kommunen får fakturera den enskilde, en så kallad maxtaxa. Maxtaxan är ett tak för högsta avgift och motsvarar för år 2021, 2139 kronor per månad.

Övriga avgifter inom hemtjänst:

 • Trygghetslarm kostar 250 kronor per månad.
 • Matleverans kostar 200 kronor per månad.
 • Matlådor kostar 53,50 kronor per låda.

Kostnad för hemsjukvård och hemrehabilitering:

 • För hemsjukvård betalar du en avgift på 200 kronor per månad.
 • För hemrehabilitering betalar du en avgift på 200 kronor per månad.
 • Hembesök för dig som inte är inskriven i hemsjukvården kostar 200 kronor per besök.
 • Utprovning av hjälpmedel kostar 200 kronor per tillfälle.

Personer över 85 år betalar ingen avgift för hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Kostnad för nutritionsprodukter:

 • 250 kronor per beställningstillfälle, med en maxavgift på 400 kronor per månad.

Kostnad för fotvård:

 • Fotvård kostar 350 kronor per behandling.

Kostnad för särskilt boende:

För särskild boendeform tillämpas nivå 4 i hemtjänstnivån och du uppnår maxtaxa.

 • Vårdavgiften på särskilt boende kostar 2139 kronor per månad.
 • Fullkosten på särskilt boende kostar 3671 kronor per månad.
 • Förbrukningsartiklar på särskilt boende kostar 300 kronor per månad.

Kostnad för kommunal korttidsplats:

Vårdavgiften för en korttidsplats ingår i maxtaxan där taket ligger på 2139 kronor per månad.

 • Vårdavgiften på korttidsplats kostar 71,30 kronor per dag (En trettiondel genom maxtaxan)
 • Fullkost på korttidsplats kostar 122 kronor per dag. (En trettiondel genom kostnaden för fullkost på särskilt boende)

Länk till vård- och stödverksamheternas samlade dokument för taxor och avgifter

 

 

Uppdaterad den 9 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se