Lyssna Insia

Begravning

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsakten.

Du som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsgudstjänst. Vill du anordna en begravningsakt utan religiösa inslag finns möjligheten att göra det. Svenska kyrkans lokal för sådana begravningsakter är Ljusets kapell. Det finns inga bestämmelser för hur en begravningsakt ska utformas. En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

De flesta begravningsbyråer åtar sig att anordna en borgerlig begravning. Begravningsförrättaren hjälper till med att utforma ceremonin i samråd med de anhöriga. Ersättning för begravningsakten regleras direkt mellan dödsboet och begravningsförrättaren alternativt begravningsbyrån.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett särskilda ombud som ska företräda deras intressen.

Ombudets uppgifter är bland annat att:

  • se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
  • skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.
Uppdaterad den 11 februari 2021

Mer information

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en medlemsorganisation för cirka 400 privatägda begravningsbyråer i landet. På deras hemsida kan du hitta begravningsbyråer i din närhet.

Läs mer på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida

Sök begravningsbyrå via karta

Begravningsombud

Knut Isaksson
Telefon: 0942 - 511 15
Mobil: 070 201 10 48
knut.isaksson@gmail.com