Lyssna Insia

Begravningshjälp

Om det i dödsboet inte finns tillräckliga tillgångar för att betala begravningen kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen.

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap § 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden, men i regel inte högre än ett halv prisbasbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör betalas ut eller inte.

Eventuella tillgångar i ett dödsbo ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, t.ex obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning.

Ett dödsbos tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan ges.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

  • Begravningsbyråns kostnader  
  • Dödsannons i tidning  
  • Kista/urna  
  • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
  • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)
  • Transport  
  • Gravsten/inskription

Kostnader som ej ersätts är bland annat handbuketter, solist, middag, minnesalbum, tackannons

Kommunens högsta godtagbara kostnad för begravningsakt uppgår till 35 % av prisbasbeloppet (16680 kronor år 2021) samt till gravsten/inskription 15 % av prisbasbeloppet (7140 kronor år 2021)

Uppdaterad den 12 februari 2021

Mer information

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en medlemsorganisation för cirka 400 privatägda begravningsbyråer i landet. På deras hemsida kan du hitta begravningsbyråer i din närhet.

Läs mer på Sveriges Begravningsbyråers Förbunds hemsida

Sök begravningsbyrå via karta