Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunen ger budget- och skuldrådgivning. Kommunens rådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.
Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Budgetrådgivningen ger dig tips och råd för en stabilare ekonomi.

Tillsammans med dig kan vi:

  • Gå igenom dina inkomster och utgifter och sammanställa en budget. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på hushållsekonomin.
  • Gå igenom och förklara brev och handlingar som rör din ekonomi.
  • Göra upp avbetalningsplaner med dem du är skyldig pengar.
  • Lägga förslag om ackordsuppgörelse.

Förbereda och upprätta ansökan om skuldsanering

För att vi ska kunna genomföra ovanstående punkter behöver du ha med dig aktuella uppgifter om inkomster, utgifter och skulder. Du behöver också ge oss uppgifter om boende och familjeförhållanden samt ifall du är underhållsskyldig eller driver företag.

Skuldsanering

Har du så stora skulder att det inte finns någon möjlighet för dig att betala dem inom en överskådlig tid kan du ansöka om skuldsanering. Vi ger dig information om hur du ska göra och går igenom din ansökan innan den skickas till Kronofogden. Den som behöver mer hjälp får det, men du måste själv vara aktiv för allt bygger på egen vilja och samarbete.

Skuldsanering för privatpersoner
Den som blir beviljad skuldsanering betalar så mycket på sina skulder som den klarar av. Det kan innebära allt från 0 kronor till flera tusen varje månad. Beslutet om skuldsanering gäller alltid i fem år men betalplanen kan vara kortare. Dessutom betalar man endast 10 månader per år, juni och december är betalningsfria. För att förenkla betalningarna har Kronofogden öppnat ett konto dit alla med betalningsutrymme betalar in sitt månadsbelopp och sedan fördelar myndigheten pengarna till fordringsägarna. Det går också att göra sin ansökan via webben och det underlättar för många. Det krävs att du har e-legitimation för att kunna göra det.

 
Skuldsanering för företagare, F-skuldsanering
Om ditt företag har gått i konkurs eller avslutats på annat sätt och du vill söka skuldsanering gäller det att verksamheten skötts på ett försvarligt och lojalt sätt. Betalplanen är tre år och utan betalningsfria månader. Dessutom måste du ha betalningsutrymme på cirka 2 100 kronor i månaden och 70 % av dina skulder måste komma från företaget. Även närstående till företagare kan söka sanering enligt denna lag.

Har du en välmående företag men själv är skuldsatt, kan du också söka F-skuldsanering. Det är alltid personen (inte företaget) som skuldsaneras så i detta fall får det inte finnas skulder kopplade till verksamheten.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Socialsekreterare med ansvar för försörjningsstöd
Telefon: 0942 - 141 39
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26