Ansökan om försörjningsstöd

Så här går det till från ansökan av försörjningsstöd.

För att ansöka om försörjningsstöd krävs ett möte mellan dig och en socialsekreterare/handläggare på socialtjänsten. Enklast är det om du bokar en tid med en socialsekreterare/handläggare. Om du behöver tolk, meddela detta när du bokar tid. 

Vid besöket gås det igenom vilka regler som gäller för att få ekonomiskt bistånd. Alla eventuella tillgångar måste redovisas. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. Hela hushållets tillgångar (sparade medel, fordon med mera) och inkomster påverkar försörjningsstödet. I ansökan ska du lämna uppgifter om alla inkomster och utgifter du har. De vanligaste inkomsterna är:

  • Lön
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • A-kassa eller ALFA-kassa
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning, pension
  • Aktivitetsstöd
  • Underhållsstöd, barn- och studiebidrag
  • Bostadsbidrag

Alla förändringar i dina inkomster ska meddelas till socialtjänsten under den tid du får försörjningsstöd.

Är du arbetslös är det viktigt att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande, men saknar du arbetsförmåga ska du vara sjukskriven med läkarintyg. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. 

Vid ansökan om försörjningsstöd har vi särskilt att beakta barnperspektivet varför vi också kommer att ställa frågor utifrån barnens situation.

Försörjningsstödet består av en riksnorm och bidrag till övrig livsföring. Hur mycket pengar man kan få beror på familjens storlek och hemmavarande barns ålder.

Länk till e-tjänster och blanketter

Handläggningstid

Vid ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd vid första tillfället, ett så kallat nybesök, är målsättningen att handläggningstiden inte ska överskrida 2 veckor. Detta förutsätter att du som ansöker lämnat in alla uppgifter som handläggaren behöver i tid.

Vid löpande ansökan om försörjningsstöd är målsättningen att du som söker ska ha mottagit ett beslut inom 7 arbetsdagar, förutsatt att ansökan är komplett.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftlig beslut om din ansökan beviljas eller avslås. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut direkt till ditt bankkonto. Observera att det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Du kan överklaga

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in till

Dorotea kommun
Socialförvaltningen
917 81 Dorotea

Socialförvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om de inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Efter dom i Förvaltningsrätten har både Socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten. Du har rätt att få hjälp och information från Socialförvaltningen i samband med överklagandet.

Uppdaterad den 4 oktober 2021

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 30
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26