EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare, uppehållsrätt och rätt till ekonomiskt bistånd.

De tre första månaderna

Det är fritt för alla medborgare från EU och EES (Norge, Island och Liechtenstein) att vistas upp till tre månader i Sverige utan uppehållstillstånd. En person kan arbete, studera eller enbart vistas i Sverige upp till tre månader. Det gäller även för familjemedlemmar.

Personen är skyldig att själv svara för sitt uppehälle och behöver enbart uppvisa pass eller giltig legitimation. Personen har ingen särskild rätt till bistånd under de tre första månaderna utan bedöms som en vanlig turist.

Efter tre månader

Efter tre månaders vistelse har en EU/EES-medborgare fortsatt uppehållsrätt om personen

  • Har arbete
  • Är egen företagare
  • Aktivt söker jobb och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning
  • Om personen är ekonomiskt icke-aktiv, till exempel studerande eller pensionär krävs en heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för att försörja sig.

Om en person stannar längre tid än tre månader ska man registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket (gäller inte arbetssökande). En EU/EES-medborgare som vistas lagligt i Sverige i fem år har permanent uppehållsrätt. Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Det räcker med att folkbokföra sig hos Skatteverket.

Rätt till ekonomiskt bistånd

EU/EES-medborgare ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. Kommunen är skyldig att pröva en ansökan.

En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det oftast bistånd för resekostnader till närmaste ambassad eller hemresa. För en person med uppehållsrätt som bedöms ha sitt egentliga bo och hemvist i kommunen prövas en ansökan om ekonomiskt bistånd på samma som för övriga invånare i kommunen.

Uppdaterad den 18 december 2020

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 30
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26