Familjerådgivning

Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt.

På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Vi är specialiserade på parrelationer och är utbildade i psykoterapi. Vi har tystnadsplikt och du som söker hjälp kan vara anonym.

Du kan söka familjerådgivning

 • När ni vill förändra förhållandet ni lever i.
 • När ni har svårt att prata med varandra.
 • När ni ofta grälar och har svårt att hitta lösningar på konflikterna.
 • När ni har sexuella problem.
 • När otrohet och våld kommit in i bilden.
 • När ni funderar på att skiljas.
 • När ni flyttat isär och det ofta blir bråk om barnen.
 • När det blir konflikter omkring dina/partnerns barn i  er ombildade familj.
 • När du vill bearbeta personliga problem som påverkar dina relationer.

Familjerådgivningen erbjuder

 • Parsamtal
 • Familjesamtal
 • Barnsamtal
 • Föräldrakonsultationer
 • Enskilda samtal.

Samtalen sker under sträng sekretess och det förs inga journaler. Den som vill kan vara anonym. Samtalen är kostnadsfria. 

Ni ringer själva och beställer tid och kommer helst gemensamt till familjerådgivningen.

Kontakt

Familjerådgivare Solveig Öjebrand, telefon 072-564 57 60

Uppdaterad den 4 februari 2017

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se