Lyssna Insia

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället.
En ledsagare stöttar dig genom att följa dig på aktiviteter om du inte klarar det på egen hand. Det kan till exempel vara att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller att delta i kulturaktiviteter.

Ledsagarservice kan beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du om ledsagarservice

Du som vill ansöka om ledsagarservice gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggaren. Du kan också ansöka via våra e-tjänster och blanketter.

Behovet prövas och den slutliga bedömningen görs efter ett personligt möte.

 

Länk till e-tjänster och blanketter

Länk till information om ansökan

Avgifter för ledsagarservice

Avgift uttages i enlighet med Dorotea kommuns fastställda taxa.

För personer under 19 år är insatsen avgiftsfri.

Insatsen enligt LSS är avgiftsfri.

För ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen tas ut en avgift.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Uppdaterad den 11 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se