Lyssna Insia

Alkohol och droger

Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan man utveckla ett alkoholberoende. Då kan det vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp kan man bli av med ett alkoholberoende.

Olika människor är olika känsliga för alkohol, därför går det inte att säga med säkerhet hur lång tid och hur mycket man måste ha druckit för att bli beroende.

Många anpassar sitt eget drickande till omgivningen och påverkas av alkoholvanor hos vänner och bekanta. Stress i vardagen och i arbetet kan göra att man frestas att dricka mer. Ärftlighet spelar en viss roll för risken att utveckla sjukdomen. Risken är större om man har nära släktingar som är alkoholberoende.

Ungefär dubbelt så många män som kvinnor är alkoholberoende.

Tecken på missbruksproblem

Några tecken på om ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara:

  • Skolkar mycket.
  • Sänkta betyg.
  • Är väldigt trött ofta.
  • Ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressiv.
  • Luktar konstigt.
  • Har ovanliga märken på kroppen.
  • Blir väldigt kropps- och träningsfixerade (vid missbruk av till exempel anabola steroider).

Läs mer om alkohol och droger

Länk till 1177 om alkohol och droger

Länk till UMO om alkohol

Länk till UMO om att bo med en vuxen som dricker eller använder droger

Länk till BRIS om alkohol och droger

Länk till drugsmart - En ungdomssajt om alkohol och andra droger

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Länk till alkoholhjälpen.se

Uppdaterad den 10 februari 2021