Lyssna Insia

Asbergers syndrom

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

Orsakerna till Aspergers syndrom är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat ärftlighet, till uppkomsten av Aspergers syndrom. Därför kan man ofta, men inte alltid, ha släktingar med liknande personlighetsdrag.

Läs mer om Aspergers syndrom

Länk till 1177 om Aspergers syndrom

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elvhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021