Lyssna Insia

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär att man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden.

Orsakerna till autism är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat ärftlighet till att man får autism. Det är vanligast att man får diagnos som barn, men ibland kan man genomgå utredning och få diagnos som vuxen.

Ungefär hälften av dem med autism har också en utvecklingsstörning. En del kan gå i vanlig grundskola, medan särskola kan bli aktuellt om man har autism och samtidigt en utvecklingsstörning. I särskolan kan man få anpassad undervisning i en trygg miljö. I vuxen ålder kan en del som har autism bo själva, andra behöver stöd i hemmet eller gruppboende.

Läs mer om autism

Länk till 1177 om autism

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021