Lyssna Insia

Depression

Att man känner sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råkar i obalans är vanligt och händer alla människor. Det hör till livet. Men om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression.

Det kan finnas många olika orsaker till att man får en depression. Exempelvis kan stress som pågår länge och som man inte kan påverka och förluster eller konflikter med personer som man tycker är viktiga medföra att man blir deprimerad. Men ibland går det inte att peka på något särskilt som hänt innan man blev deprimerad. Det gäller särskilt om man har återkommande depressioner.

Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas.

Läs mer om depression

Länk till 1177 om depression

Länk till UMO om nedstämdhet

Länk till UMO om att ha en närstående som är deprimerad

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021