Lyssna Insia

Dödsfall och sorg

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Det kan vara att man förlorat någon som stått en nära eller förlorat något viktigt.

Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar komma. Så småningom blir smärtan i minnena svagare.

Sorgen är en process. Den ändrar sig från dag till dag. Den kan följas som en slingrande stig i ett landskap där man gång efter annan kommer fram till nya utsiktspunkter. Ibland tycker man sig se samma saker som förut, men riktigt lika är det ändå inte. Landskapet förändras hela tiden. Denna vandring, denna process, brukar kallas för sorgearbete.

Vanliga reaktioner när man förlorat någon närstående

  • Sömnsvårigheter och mardrömmar.
  • Ledsamhet, längtan och saknad.
  • Ilska och utåtagerande beteende.
  • Skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade.
  • Huvudvärk, magont och muskelvärk.

Läs mer om sorg

Länk till 1177 om sorg

Länk till UMO om sorg

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021