Lyssna Insia

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till sådana saker som mat, hyra, el och kläder.

Det är kommunen som man bor i som har det yttersta ansvaret för att du och din familj får det stöd och den hjälp som ni behöver för att ni ska känna trygghet. Alla kan få problem med ekonomin under längre eller kortare perioder.

Läs mer om ekonomiska problem

Länk till 1177 om ekonomiskt stöd

Länk till Rädda barnen om barnfattigdom

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om försörjningsstöd

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Relaterad information

Länk till information om socialbidrag och försörjningsstöd

Uppdaterad den 10 februari 2021