Lyssna Insia

Könsinkongruens (när kropp och kön inte stämmer överens)

Du ska få vara den du är. Könsinkongruens innebär att din kropp och det kön du tilldelades vid födseln inte stämmer överens med din könsidentitet.

Om könsinkongruensen innebär ett lidande för dig kallas det för könsdysfori. Du som upplever könsdysfori kan söka hjälp. Du får först genomgå en utredning. Sedan kan du få hjälp med könsbekräftande medicinsk behandling för att din kropp ska stämma bättre överens med den du är.

Vad är könsinkongruens?

Alla barn som föds i Sverige blir tilldelade ett juridiskt kön utifrån hur kroppen ser ut. Det kallas också för tillskrivet kön vid födseln. Det juridiska könet är det kön som står i folkbokföringen, passet och andra papper från myndigheter. Könsidentitet är något annat. Det är hur du själv identifierar ditt kön.

Könsinkongruens innebär att din kropp inte stämmer med din könsidentitet.

Läs mer om könsinkongruens

Länk till 1177 om könsinkongruens

Länk till Socialstyrelsens skrift Till dig med könsdysfori

Länk till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021