Lyssna Insia

Kris i livet

En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.

Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning man har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Olika sorters kriser

En kris är en förlust eller en sorg, att något förändras ordentligt i ens liv. Det kan vara att det händer något som man inte kunnat förbereda sig på. Det kan till exempel vara en olycka, att någon dör, att föräldrar skiljer sig, att en kompis flyttar eller att den man är ihop med gör slut. Det kan också vara att man tvingas flytta eller byta skola, att man tvingas flytta till ett nytt land, att man blir sjuk.

Så kallade utvecklingskriser handlar om att man förändras i sin identitet och personlighet genom olika perioder i livet. Tonårstiden kan vara en sån utvecklingskris.

När man utvecklas från barn till vuxen brukar man förändras mycket som människa. Man kan känna sig både stor och liten på samma gång och kanske vilsen kring vem man är eller vad man vill i livet. Det handlar om att komma på vem man är och vad man vill göra. Även om det är positiva förändringar, behöver man tid att anpassa sig till det nya. Den här tiden innebär också en chans att utvecklas och förändra sånt som inte känts eller varit bra tidigare.

Krisen kan bli mildare om man är lite förberedd när förändringen kommer. Man kan också ha lättare att hantera krisen om man har kunskap om vad som kommer att hända. Ibland kan det vara lättare om man i god tid får veta att en närstående är svårt sjuk och kommer att dö, än om personen dör plötsligt och oväntat.

Läs mer om kris

Länk till 1177 om att hamna i kris

Länk till UMO om att vara i kris

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021