Lyssna Insia

Skolfrånvaro

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Läs mer om skolfrånvaro

Länk till 1177 om problem i skolan och ogiltig frånvaro

Länk till UMOs tips för att trivas i skolan

Verksamheter för stöd och hjälp

Vänd dig i första hand till lärare eller rektor på skolan.

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021