Lyssna Insia

Sömnsvårigheter

Har man svårt att sova är det viktigt att tänka igenom sina levnads- och sovvanor och fråga sig om man behöver ändra på något.

I en del fall kan man bli av med sömnproblemen genom enkla åtgärder som att använda öronproppar vid buller. Ett annat sätt kan vara att se till att det är mörkt och svalt i sovrummet. Regelbunden motion brukar minska stressreaktioner och förbättra sömnen. Har man svårt att slappna av kan man träna avspänning.

Har sömnbesvären varat länge kan man behöva hjälp att komma till rätta med problemen. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykologisk behandlingsmetod med effekt vid olika typer av sömnbesvär. Behandlingen inriktar sig bland annat på att man ska få en ökad kunskap om vad som bidrar till sömnbesvären och man får träna hemma med hjälp av hemuppgifter.

Ofta går anledningarna till sömnsvårigheterna att behandla. Därför ska man ta kontakt med vården om man har långvariga sömnbesvär.

Läs mer om sömnsvårigheter

Länk till 1177 om sömnsvårigheter

Länk till UMO om sömn

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021