Lyssna Insia

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom, TS, hos barn innebär att barnet har tics. Det vill säga barnet gör ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ger ifrån sig ljud.

De flesta barn med TS har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva, har svårt att kontrollera sina impulser eller tvångsrelaterade symtom.

Kontakta vården om ditt barn under en längre tid gör upprepade ofrivilliga rörelser, ger ifrån sig okontrollerade ljud och är rastlöst.

Läs mer om Tourettes syndrom

Länk till 1177 om Tourettes syndrom

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021