Lyssna Insia

Tvångssyndrom

Med tvång menas att man känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar, och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer.

Vanliga tvångstankar börjar ofta "tänk om". Till exempel "tänk om jag har glömt spisen på", "tänk om det börjar brinna" eller "tänk om jag har fått en smittsam sjukdom".

Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta eller kontrollera gång på gång att man har stängt av plattan eller låst dörren.

Att vilja kolla en extra gång att man har stängt av plattan på spisen eller att man har en särskild ritual när man ska göra vissa saker är ganska vanligt. Det betyder inte att man har tvångssyndrom. Vid tvångssyndrom kommer tvångstankarna och impulserna att utföra tvångshandlingarna så ofta eller så är de så svåra att de börjar störa det vanliga livet.

Oftast handlar det om ett starkt behov av kontroll eller att det ska kännas helt rätt när man utför vardagliga sysslor eller rutinaktiviteter.

Tvångssyndrom kallas också OCD, en förkortning för obsessive-compulsive disorder.

När man har tvångssyndrom brukar man ägna mycket tid varje dag åt sina tvångshandlingar. Ofta leder tvångstankarna och tvångshandlingarna till att man fungerar sämre i sin vardag, både hemma och på arbetet.

När man utför tvångshandlingar vill man ofta dölja det för omgivningen eftersom man som regel är medveten om att det är överdrivna beteenden. Man kan ha insikten att tankarna och handlingarna är orimliga och det kan leda till att man skäms över sitt beteende.

Det finns bra behandling vid tvångssyndrom.

Läs mer om tvångssyndrom

Länk till 1177 om tvångssyndrom

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021