Lyssna Insia

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt.

Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara:

  • att man ofta får gå hungrig
  • inte har kläder
  • inte har någonstans att sova
  • om någon i familjen tar ens pengar
  • om man inte får omtanke och kärlek

Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Läs mer om våld och övergrepp

Länk till UMO om våld och kränkningar

Länk till UMO om våld i familjen

Länk till UMO om våld i kärleksrelationer

Länk till 1177 om när barn far illa

Verksamheter för stöd och hjälp

Länk till information om familj, barn och ungdom

Länk till elevhälsan

Uppdaterad den 10 februari 2021