Lyssna Insia

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel en rollator, rullstol eller duschpall.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du behöva ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjare.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa kommunens växel, 0942-140 00. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Om du har behov av hjälpmedel så förskriver arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut hjälpmedel.  En förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Avgifter för hjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör bedömningen om du har rätt till hjälpmedel. Du betalar för hembesöket och utprovningsbesök enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid

Du kan hyra hjälpmedel från kommunens hjälpmedelsverksamhet om du behöver ett hjälpmedel under en kortare period som är mindre än fyra månader.

Du kan till exempel ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är:

  • Manuell rullstol och transportrullstol
  • Arbetsstol
  • Portabel ramp
  • Duschpall
  • Toaförhöjning
  • Förhöjningsklossar till säng
  • Rollator

För att hyra ett hjälpmedel kontaktar du Arbetsterapeuten på telefon 0942-140 00

Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel så kontaktar du arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Felanmälan

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du arbetsterapeuten på via kommunens växel, telefon 0942-140 00, vardagar klockan 08.00 - 16.00.

Återlämning

De hjälpmedel som du använder är ett lån från kommunen och de ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Hemsjukvård

Kommunens distriktsköterskor
Telefon: 0942-140 54, 0942-140 03
Telefontid: 08:00-09:00
hemsjukvarden@dorotea.se

Arbetsterapeut
Telefon: 0942-141 84, 0942-140 04

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0942-141 24