Lyssna Insia

Integrationsenheten

Många människor kommer från andra länder till Sverige och Dorotea. Några väljer att flytta hit, andra blir placerade här i kommunen efter flykt, efter risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt tidigare hemland.

Migrationsverkets roll

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd. Den myndighet som beslutar om vem som får uppehållstillstånd och därmed stanna i Sverige är Migrationsverket.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länsstyrelsens information

Arbetsförmedlingens roll

För personer som fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är arbetsförmedlingen som har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds etableringsinsatser.

Arbetsförmedlingens information

Kommunens roll

Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i Sfi (svenska för invandrare),  samt övriga insatser för att ge de nyanlända förutsättningar för en bra integration i det svenska samhället.

Lag om ansvar för etableringsinsatser 

Uppdaterad den 30 mars 2020

Integrationsenheten

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Handledare
Astrid Rönnqvist
Telefon: 0942 - 141 74
Mobil: 070 511 40 28
astrid.ronnqvist@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 2 - Lärcentrum
917 31 Dorotea