EBoU-Boende för ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer tusentals barn under 18 år — ensamma, utan föräldrar eller annan vårdnadshavare — till Sverige för att söka asyl.  Migrationsverket anvisar det ensamkommande barnet till en kommun i Sverige som får det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg. Anvisningskommunen har ansvar för att barnet för det stöd och den hjälp kom kan behövas enligt socialtjänst lagen. De innebär att kommun ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende och se till att barnet får tillgång till skolundervisning.

Utsikten stödboende

Ungdomen som fyllt 16 - 20 år har möjlighet att ansöka om stödboende. De som bor här ska i stor utsträckning klara sin dagliga livsföring. Ungdomarna bor då i en egen eller delad delad lägenhet, i hemlik miljö med tillgång till eget eget rum att låsa, utrymme för att tillaga sin egen mat och tvätta sin kläder. Målet är att ungdomen ska bli helt självständig och boendehandledare finns tillgänglig vid behov.

Verksamhetens mål

Ungdomarna ska med individanpassat stöd av boendehandledare få god introduktion till det svenska samhället så att de får goda kunskaper i det svenska språket, det svenska samhället, och veta sina rättigheter och skyldigheter. Varje ungdom har en personlig planering som ska passa just denne. Det kan till exempel handla om att sköta sin ekonomi, sina studier, klara eget boende, kontakter med myndigheter och sjukvård.

 

Uppdaterad den 27 februari 2019

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se