Flyktingmottagning

Oavsett skälet till att du bosätter sig i Dorotea så har du samma rättigheter och skyldigheter som alla andra Doroteabor. Det gäller till exempel alla barns rätt till förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare ska få kunskaper om det svenska samhället, få förutsättningar att lära sig det svenska språket i tal och skrift samt få stöd och hjälp till ett arbete och egen försörjning.

Kommunen ska ordna bostad, skola och barnomsorg. Kommunens ansvar är även att tillhandahålla Sfi och 60 timmar samhällsorientering.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för de nyanlända enligt lagen om Etableringsreformen (2010:197). Arbetsförmedlingen ska främja och stödja den nyanländes etablering och introduktion i samhällslivet. De nyanlända får etableringsersättning utifrån en etableringsplan som upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Etableringsreformen

Ersättning till kommunen: alla kommuner får varje år en fast grundersättning från Migrationsverket. För varje person/nyanländ som tas emot får kommunen en schablonersättning.

Ersättning till nyanländ: Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanländ som deltar i aktiviteter enligt etableringsplanen.

Det här erbjuder vi i Dorotea kommun:

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv till exempel

  • kultur
  • traditioner
  • politik
  • rättsväsende
  • sjukvård
  • bostad
  • skola

Efter kursen får du ett intyg. Kursen är kostnadsfri.

Sfi, Svenska för invandrare

Dorotea Lärcentrum erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

Sfi, Dorotea vuxenutbildning

Bibliotek

Dorotea folkbibliotek ligger centralt i Dorotea centrum. Här kan du låna böcker, läsa dagstidningar, läsa tidskrifter på svenska och andra språk samt få hjälp med kopiering, scanning och utskrifter. På biblioteket finns studieplatser samt studierum.

Bibliotek

Socialt och ekonomiskt stöd

Om du eller din familj behöver socialt stöd eller behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) kan du kontakta socialtjänsten, telefon: 0942-140 00 (vx).

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Mer information

På Lärcentrums egna hemsida finns mer och samlad information om flyktingmottagning.

Länk till Lärcentrums hemsida

Uppdaterad den 22 juni 2022

Integrationsenheten

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Handledare
Annika Olofsson
Telefon: 0942 - 141 74
Mobil: 070 511 40 28
annika.olofsson@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 2 - Lärcentrum
917 31 Dorotea