Migrationsverkets asylmottagning

Här kan du få hjälp med frågor om exempelvis boende, dagsbidrag och LMA-kort under tiden du väntar på ett beslut. Migrationsverket hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.

I kontaktrutan till höger finner ni information om den personal som Migrationsverket har stationerad i Vilhelmina.

Ni kan även nå dem per mail.

Då är adressen fornamn.efternamn@migrationsverket.se

Uppdaterad den 1 februari 2019

Mer information - Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Länk till Migrationsverket

Kontakt Migrationsverket

Boendefrågor
David Sjöstedt
Telefon: 010 485 99 30

Sven Hedman
Telefon: 010-485 32 36

Carina Ahlenius
Telefon: 010 485 98 56

Handläggare
Anna Ulriksson
Telefon: 010 485 75 97

Helena Lönnberg
Telefon: 010 485 69 54

Servicetelefon Migrationsverket Skellefteå
Telefon: 010 485 86 56