Tolk

Om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har du rätt till tolk. Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska. Det är nödvändigt för att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.

Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte, och betalar kostnaden. Tolkarna har tystnadsplikt.

Du kan själv anlita tolk för privat bruk men får då stå för kostnaden själv.

Uppdaterad den 27 juni 2017

Integrationsenheten

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Handledare
Annika Olofsson
Telefon: 0942 - 141 74
Mobil: 070 511 40 28
annika.olofsson@dorotea.se

Besöksadress
Parkvägen 2 - Lärcentrum
917 31 Dorotea