Lyssna Insia

Alkohol, droger och spel

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra i din närhet. Dorotea kommun kan erbjuda dig stöd när alkohol, droger eller spelandet har blivit ett bekymmer.

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av spel, alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskap om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk.

Missbruk och anmälan om att någon far illa

Om du har frågor runt missbruk eller är orolig för dig själv eller någon annan kan du vända dig till en socialsekreterare på socialtjänsten. Anhöriga som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta oss för råd och stöd. Kom ihåg att du även kan anmäla att en person far illa på grund av sitt missbruk.

Till dig som är ungdom

Du kan få hjälp om du är orolig över dina föräldrars eller ditt eget missbruk. Vänd dig till socialtjänsten eller till Individ- och familjeomsorgens öppenvård. Vi lyssnar till dig och ger dig råd, stöd och hjälp. Du kan även be en skolkurator om hjälp att komma i kontakt med socialtjänsten.

Du kan ansöka om vård och behandling

Kontakta en socialsekreterare för att ansöka om vård och behandling för ditt missbruk. Socialsekreteraren kommer att utreda ditt ärende och erbjuda dig den hjälp och insats som du behöver.

Länk till information om spelberoende på Stödlinjen

Uppdaterad den 23 september 2020

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se