Ansvarsfördelning kommun och Region

Region Västerbotten och Dorotea kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Dorotea kommun.

Regionens ansvar

Regionen ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din egen "husläkare". För de personer som bor på vårdboende har Regionen utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Behandlingsansvarig läkare samt sjuksköterska/distriktssköterska med förskrivningsrätt ordinerar nödvändiga läkemedel till patienten.

Vårdplanering

När du är inlagd på sjukhus och behöver hjälp eller utökad hjälp i hemmet har du rätt att få en vårdplanering. Detta för att du ska få den hjälp som du behöver efter din sjukhusvistelse.

Vid vårdplaneringen deltar du, dina anhöriga om du önskar, och Regionen. Från kommunens sida medverkar personal från hemtagningsteamet.

På vårdplaneringen pratar ni om din situation och utifrån detta görs en bedömning om vilken hjälp du behöver.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvård. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa sjukvårdsuppgifter kan delegeras till annan personal.

Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Uppdaterad den 11 februari 2021