Hemsjukvård

Bor du på ett vård- och omsorgsboende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Hemsjukvården i kommunen utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Ibland kan dessa delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller att träna balansen. Läkarinsatsen i hemsjukvården sköts av läkare från vårdcentralerna.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp oavsett antal besök. Följande är avgiftsbefriade från hemsjukvårdsavgift:

  • Barn och ungdomar till och med 19 år
  • Personer som också har hemtjänst

Du som bara har larm och/eller mat- och varudistribution måste även betala hemsjukvårdsavgift.

Har du inte tillräckliga medel för dina personliga behov kan du ansöka om avgiftsjämkning.

Tillfällig vistelse i Dorotea kommun - sommargäst

Under Hjälp i hemmet kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd när du vistas i Dorotea kommun under en tillfällig period.

Länk till information om hjälp i hemmet

Uppdaterad den 10 februari 2021

Hemsjukvård

Kommunens distriktsköterskor
Telefon: 0942-140 54, 0942-140 03
Telefontid: 08:00-09:00
hemsjukvarden@dorotea.se

Arbetsterapeut
Telefon: 0942-141 84, 0942-140 04

Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0942-141 24