Rehabilitering

Rehabilitering är en del av den öppna vården och hemsjukvården. Vid nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan du få hjälp med rehabilitering av arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Hjälpen kan bestå av träningen för att få tillbaka tidigare förmågor och klara det dagliga livet så bra som möjligt eller förskrivning av personliga hjälpmedel.

Vem kan få stöd?

För att få stöd och hjälp via kommunen måste du ha kommunal hemsjukvård. I annat fall kontaktar du en rehabiliteringsmottagning i primärvården.

Rehabilitering via kommunen

Insatser ges såväl hos Arbetsterapeuten som finns på Bergvattengården som i hemmet. Syftet med insatserna är att återvinna, bevara eller utveckla funktionsförmågan och klara det dagliga livet så gott som möjligt.

Insatserna utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller omvårdnadspersonal som samverkar för att nå bästa resultat.

Det här kan du få hjälp med

  • funktionsbedömning/träning
  • förskrivning av hjälpmedel
  • instruktion och handledning av personal, anhöriga eller annan person

Rehabilitering innehåller både medicinska, sociala och tekniska insatser som kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Rehabilitering kan ske några dagar i veckan på en dagrehabilitering eller rehabilitering i den egna bostaden.

Behovet av rehabiliteringsinsatser bedöms av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Uppdaterad den 11 februari 2021

Mer information om korttidsboende, hjälpmedel och bostadsanpassning

Korttidsboende

Hjälpmedel

Bostadsanpassning

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Liv Kämpe
Telefon: 0942 - 140 88
liv.kampe@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig verksamhet
Vård- och stödverksamheter
Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
social.omsorg@dorotea.se