Lyssna Insia

Brottsförebyggande arbete

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle. För att skapa detta behöver vi arbeta med att främja trygghet och förebygga brott.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från alla människors behov av trygghet. Begreppet trygghet har olika innebörd för varje individ och alla invånare i Dorotea har ett ansvar att arbeta för allas gemensamma trygghet.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Dorotea till en trygg och säker plats. Dorotea kommuns brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer.

Brottsförebyggande arbete kan handla om att motverka användning av droger, hämta in betydelsefull brottsstatistik, genomföra mätningar av trygghet och att aktivt arbeta med skydd av demokratiska processer.

Grannsamverkan mot brott är en metod för att öka tryggheten i ett bostadsområde.

Här kan du läsa den samverkansöverenskommelse som kommunen tecknat med Polisen.

Uppdaterad den 12 mars 2020

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se