Din krisberedskap

Vårt arbete med säkerhet ska präglas av trygghet och beredskap. Här hittar du information, tips, kontaktuppgifter och råd för att göra din vardag lite säkrare och tryggare.

Giftinformation

Vid misstanke om olycka sök genast hjälp!

Giftinformation

Första hjälpen

Om rätt hjälp kan ges under de första minuterna kan detta vara skillnaden mellan liv och död.

Första hjälpen

Säkerhet i hemmet

Hemma i bostaden är den miljö som de allra flesta skadar sig i. Skadorna i boendemiljön inträffar oftare inne i bostaden än i närmiljön.

Säkerhet i hemmet

Uppdaterad den 18 februari 2017

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Dan Danielsson
Telefon: 0942 - 141 64
dan.danielsson@dorotea.se