Med anledning av kriget i Ukraina

Dorotea kommun följer utvecklingen av kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget. På denna sida samlar vi information angående omvärldsläget samt följer upp aktuella frågeställningar, till exempel om krisberedskap och flyktingmottagande. Sidan uppdateras löpande.

Hur arbetar Dorotea kommun med krisberedskap?

Vi har tillsatt en grupp som träffas regelbundet och aktivt arbetar inom olika områden för att öka vår kapacitet att hantera en kris.

I kommunen finns inget skyddsrum eller beredskapslarm

Under fredstid skedde nedmonteringar av den beredskap som tidigare fanns i Sverige. Dessutom har vissa skyddsrum och larm blivit för gamla och uppfyller inte längre de krav som finns. 

I Dorotea finns inget skyddsrum då det inte finns någon reell hotbild mot vår kommun. Myndigheten för kris och beredskap (MSB) uppmanar att människor istället söker sig till något annat skyddande ställe, till exempel en källare.

I Dorotea finns inte heller något beredskapslarm, även kallat Hesa Fredrik. Många beredskapslarm har monterats ned under fredstid, och de kommuner som har krav på ett beredskapslarm är främst de med fler än 8 000 invånare eller som har en Seveso-anläggning (farliga ämnen). 

Hur förbereder Dorotea kommun sig för att eventuellt ta emot flyktingar?

Vi har inventerat boendeplatser och gjort andra förberedelser

Dorotea kommun har på Länsstyrelsens uppdrag inventerat hur många akuta evakueringsplatser vi kan erbjuda. Dessa platser är både för kortsiktiga och långsiktiga behov. Vi har inventerat både kommunens lokaler och privata aktörers lokaler och antalet platser uppgår till 260 stycken. Vi arbetar även med förberedelser på andra sätt och ser till att organisationen är redo för flyktingmottagande. Dorotea kommun har dragit stor erfarenhet av föregående flyktingvåg och känner oss trygga med både våra resurser, vår personal och vår kapacitet.  

Vi vet inte om Migrationsverket kommer att anvisa flyktingar till oss

Att vi har 260 platser betyder inte att vi kommer att ta emot 260 flyktingar. I dagsläget är inte Västerbottens län, och därför inte heller Dorotea kommun, ett område som Migrationsverket prioriterar att anvisa flyktingar till. I första hand kommer flyktingar att hänvisas till andra kommuner och län. Vi vet ännu inte om vi över huvud taget kommer att få flyktingar anvisade till Dorotea kommun, och när de i så fall skulle anlända.

Vad kan jag som privatperson göra själv?

Du kan erbjuda din hjälp ifall flyktingar kommer hit

Krig avslöjar det värsta i människan, men tar också fram det engagemang och den välvilja som finns hos oss. Vi är stolta över Doroteabor som vill hjälpa till, och för att kunna samordna detta engagemang har vi tagit fram en e-tjänst. Här kan du som förening eller privatperson fylla i vad du kan hjälpa till med. Vi samlar in dessa uppgifter och skulle det bli aktuellt kommer vi att höra av oss till dig som erbjudit någon form av hjälp. 

Länk till vår e-tjänst: anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

Du kan höja din egen krisberedskap

Ett sätt att hantera den oro som nu uppstår kan vara att investera i din egen hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar. Detta är även klokt med avseende på andra slags kriser som kan uppstå, till exempel ett längre strömavbrott.

Länk till vår sida om hemberedskap

Du ska undvika att dela känslig information

Råkar du på militärer under övning eller ser du militärfordon längs vägarna? Försvarsmakten uppmanar dig att inte lägga ut bilder på militärer eller militär utrustning på sociala medier. Du ska inte heller skriva om att du har sett dem. Anledningen till detta är att försvåra för främmande makt att kartlägga Sveriges försvar.

Länkar till pålitliga informationskällor

Krisinformation.se 
Länk till samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se) 


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Länk till information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se) 

Försvarsmakten 
Länk till information om säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se) 

Regeringen 
Länk till information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se) 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Länk till samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se) 

Uppdaterad den 13 april 2022