Samlad information: Coronavirus covid-19

Här kan du läsa om åtgärder som Dorotea kommun har vidtagit för att förhindra smittspridning, se till att vår organisation ska fungera och hjälpa dem som behöver extra stöd. Längst ned på sidan hittar du länkar till pålitliga informationskällor, som krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Dorotea kommuns verksamheter är öppna så länge vi inte meddelar något annat.

Alla publicerade nyheter om coronaviruset på vår webbplats

Folkhälsomyndighetens kommunstatistik som uppdateras på torsdagar kl. 14

Aktuellt smittoläge i kommunens verksamheter

Per årsskiftet 2021/2022 lägger vi inte längre ut antal aktuella fall i verksamheterna eftersom covid-19-smitta, i och med omikron-vågen, är så vanligt förekommande att siffrorna blir inaktuella på en gång. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i verksamheterna och arbetar för att hålla smittspridningen nere. För dig som vill se statistik hänvisar vi till regionens statistik för Västerbottens län som uppdateras dagligen och till Folkhälsomyndighetens statistik för varje kommun som uppdateras torsdagar kl 14.  

Länk till FOHM covid-19 kommun (arcgis.com) 

2021-12-02: En person på kommunhuset bekräftades smittad. 
2021-11-24: En personal på grundskolan bekräftades smittad.
2021-03-17: En personal på fritidshemmet har bekräftats smittad. Smittspårning är genomförd.
2021-03-09: En elev på Strandenskolan har bekräftats smittad. Eleven har inte varit på skolan på två veckor.
2021-03-01: Vi har en smittad personal i kommunhusets verksamheter
2021-02-22: Vi har en smittad personal inom räddningstjänsten.
2021-01-18: Vi har ännu en smittad personal i verksamheterna.
2021-01-11: En brukare inom vård- och stödverksamheterna har bekräftats smittad.
2021-01-07: Idag fick vi information om en personal i verksamheterna som bekräftats smittad under julledigheten. 
2021-01-04: Vi har ytterligare en smittad personal i verksamheterna.
2020-12-28: Under julhelgen fick vi kännedom om ytterligare en smittad personal i verksamheterna.
2020-12-23: Vi har en smittad personal i förskoleverksamheten.
2020-11-16: Vi har två smittade personal i verksamheterna. 

Vaccinera dig med tredje dosen så snart du har möjlighet

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot covid-19, både för din egen och för andras skull. Vaccinet ger ett gott skydd mot svår sjukdom i covid-19 och gör att du sprider mindre smitta vidare. Det är gratis att vaccinera sig.

Länk till Region Västerbottens information om vaccination

Nationella rekommendationer för att förhindra smittspridning

De nationella rekommendationerna förändras med jämna mellanrum i enlighet med nivån på smittspridning. Du hittar de gällande rekommendationerna på krisinformation.se.

Länk till krisinformation.se

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Vi har alla eget ansvar och skyddsplikt

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Är du sjuk och misstänker att du har smittats av det nya coronaviruset? Du har nu möjlighet att testa dig för pågående infektion.

Läs mer om testning i Västerbotten på 1177.se

Vem arbetar med smittspårning?

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.


Så här arbetar kommunen med coronasituationen

Dorotea kommun följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar tillsammans med länets övriga aktörer och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktigaste funktioner. Vi har organiserat oss både internt och externt för att hela tiden ha läget klart för oss. På så sätt kan vi snabbt besluta om nödvändiga åtgärder. Dorotea kommun följer de riktlinjer, rekommendationer och beslut som fattas inom Region Västerbotten.

I våras bildades en beredningsgrupp för coronafrågan i Dorotea kommun. I den sitter kommunchef, socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Hr-chef, skolchef, räddningschef, VD Doroteahus, kultur- och fritidschef, miljö- och byggchef och ett par till. Gruppen träffas sedan den 16 november varje dag för att dela lägesbild och fatta beslut om åtgärder. Mötena är digitala för att vi ska kunna ha ledning även om någon till exempel är i karantän eller på annat sätt inte är på jobbet. Kommunen deltar också i länsstyrelsens samverkansmöten som hålls klockan 14.00 på tisdagar. Där deltar också region, alla kommuner och flera viktiga myndigheter. I mötena delar vi med oss av våra lägesbilder och samordnar åtgärder.
En gång i veckan lämnar kommunen rapport om läget till Länsstyrelsen, oftare om det händer något kritiskt. Länsstyrelsen leder arbetet bra.

Nedan följer de huvudsakliga åtgärder beredningsgruppen hittills har beslutat om.

Restriktioner vi tillämpar i alla våra verksamheter

 • Vi undviker tjänsteresor
 • Vi ersätter fysiska möten med digitala möten i största möjliga mån
 • Vi arbetar på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

Vården och omsorgen

Vi har skaffat tillräckligt med skyddsutrustning för att klara ett eventuellt större utbrott. Vi har också undersökt vilka anställda i kommunens verksamheter som har vårdkompetens och skulle kunna byta arbetsuppgifter i händelse av personalbrist.

Bergvattengården

Bergvattengården har från och med 2020-12-23 övergått till att tillämpa besöksrestriktioner. Från och med 2020-11-10 använder både personal och besökare munskydd i förebyggande syfte för att skydda de boende.

Agerande i händelse av smittspridning inom äldreomsorgen

Detaljerade handlingsplaner är upprättade för Bergvattengården, omsorgen, hemsjukvården och hemtjänsten. 

Skolan

Beredskap finns för att införa distansundervisning. 

MB, biblioteket och ungdomsgården

Här hittar du den senaste informationen om biblioteket och Medborgarhuset

Vid ett stort utbrott kommer vi prioritera nedanstående verksamheter:

 • Vård och omsorg
 • För- och grundskola, barnomsorg
 • Renhållning
 • Vatten och avlopp
 • Kommunikation internt och externt
 • Räddningstjänst
 • Bibliotek.

Stöd till näringslivet i kommunen

Vi har givit direktiv till kommunens inköpsansvariga att handla lokalt
På grund av den rådande situationen med coronautbrottet COVID-19 vill kommunen göra så mycket som möjligt för att stötta de lokala företagen. För att hjälpa till har vi givit följande direktiv till våra inköpsansvariga:

 • Handla av lokala företag i den utsträckning som går. Vi ska fortfarande följa LOU och de avtal som vi redan har på plats, men på de områden vi saknar avtal kan vi handla lokalt.
 • Tidigarelägg inköp. Om det är några större inköp vi planerar inför hösten eller om det finns möjlighet att bygga upp ett lager av förbrukningsvaror kan vi göra de inköpen redan nu.

Vi erbjuder ett stödpaket till näringslivet
Till följd av spridningen av coronaviruset Covid-19 riskerar många lokala företagare i Dorotea kommun att drabbas negativt. Regeringen har presenterat omfattande åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin del för att komplettera dessa och vara det stöd våra lokala företagare behöver.
Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar.
Därför presenteras följande insatser:
• Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor.
• Kommunens betaltider kortas.
• Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden förlängs där det är möjligt.
• Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på.
• Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
• Kommunen prioriterar att informera och hålla dialog med företagen om situationen.
Beslutet gäller till och med 2020-03-31 och omfattar registrerad näringsverksamhet. Dorotea kommun kommer fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta in skarpare åtgärder om så skulle behövas.
Om du som företagare har frågor eller är i behov av stöttning eller rådgivning kan du vända dig till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel Holmlund på 0942-14080.
Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du här på vår webbplats.

Behöver du hjälp i dessa coronatider?

Kontakta Dorotea-Risbäcks församling om du behöver någon att prata med eller har behov av praktisk hjälp, till exempel inköp av mat eller upphämtning av mediciner.

Telefonnummer: 0942-142 40.


Bra källor för information och råd

Det sprids mycket information om covid-19. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om det nya coronaviruset.

Varje person har ett ansvar och är skyldig att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.

Information till företag (verksamt.se)

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frequently asked questions about the coronavirus

Ansvariga myndigheternas information om covid-19 på krisinformation.se

Information om covid-19 på 1177 Vårdguiden

Reserekommendationer från UD

Aktuellt om coronavirus i Västerbotten

Uppdaterad den 22 juni 2022

Bra telefonnummer

Hög belastning på 113 13 och 1177

Det är mycket hög belastning på både informationsnumret 113 13 och 1177 Vårdguiden vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser: Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.

113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring hit för allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symtom- eller vårdrelaterade.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit om du har vistats i något av de drabbade områdena eller träffat någon som du vet bär viruset och du själv känner symtom. Ring inte 1177 för allmänna frågor.

Information in other languages about covid-19

News in other languages
sverigesradio.se

Lättläst svenska
Information på lättläst svenska

Arli
Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe

Arabiska
اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

Dari
از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Farsi
از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Finska
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä

Franska
Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus

Kinesiska
保护自己及他人不受病毒的侵害

Nordsamiska
Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis

Pashto
د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Polska
Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Romani Lovari
Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Somaliska
Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Spanska
Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección

Sydsamiska
Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh

Thai
ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Tigrinja
ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Tyska
Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion